5.2.2018 / Gösterim Sayısı : 3090

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne Bir (1) Adet Personel Alınacaktır.

DUYURU

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne Bir (1) Adet Personel Alınacaktır.

İlimizde yürütülecek olan "Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" (46KIL2017-02) kapsamında çalıştırılmak üzere Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları arasından (Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ya da yapıyor olmak tercih sebebidir.) yapılcak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır. Müracaatlar 16.02.2018 mesai bitimine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır.

NİTELİK VE ARANAN ŞARTLAR:

 1. T.C. Vatandaşı olması
 2. Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması.
 3. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 ( oniki ) ay tecilli olması.
 4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması.
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması.
 6. En aza B sınıfa sürücü belgesine sahip olması.(projede kullanacağı bir aracının olması tercih sebebidir.)
 7. Projenin yürütüleceği il ve ilçede ikamet ediyor olması.

   

  MÜRACAATTA İSTENİLECEK BELGELER:
 1. Müracaat dilekçesi.
 2. Diploma çıkış belgesinin tasdikli sureti.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Askerlikle ilgilidurumunu gösterir belge.
 5. İkametgah belgesi.
 6. Sürücü belgesi.
 7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti.
 8. Sabıka kaydı belgesi.
 9. Sağlık raporu.

   

  MÜLAKAT YERİ ve ZAMANI

                                Müracaatlar 16.02.2018 günü mesai bitimine kadar il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır.

                    MÜLAKAAT YERİ VE TARİHİ

                              Mülakaat 19.02.2018 tarihinde saat 10:00 da İl GIDA Tarım ve Hayvancılık Müürlüğü ek binası toplantı salonunda yapılacaktır.

 


''