Süreçler

01-Denetim ve Kontrol Süreci

02-Tarımsal Altyapı Temel Süreci

03-Yetkilendirme Belgelendirme Süreci

04-Tarımsal Desteklemer Süreci

05-Tarımsal Eğitim Yayım ve Veriler Süreci

06-Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci

07-Destek Hizmetleri Süreci

''