İş Tanımı ve Gerekleri

1-İl Müdürlüğü

2-İl Müdür Yardımcılığı

3-Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

4-Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

5-Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

6-Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

7-Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

8-Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

9-Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

10-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

11-İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

12-Hukuk Birimi

13-Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri

14-Döner Sermaye İşletmesi

15-Ortak İş Tanımı ve Gerekleri

16-İlçe Müdürlükleri İş Tanımı ve Gerekleri

''