T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KURBANLIK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN İLLER ARASI HAREKETLERİNDE SEVK ÖNCESİ ŞAP AŞISI YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Yayın Tarihi : 11.6.2021

​Kahramanmaraş İli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele kapsamında şap hastalığını kontrol altına almak ve bölgeler arası yayılmasını engellemek amacıyla her yıl büyükbaş hayvanlar yılda iki kez aşılanmaktadır. Küçükbaş hayvanlara ise mihrak alanlarında aşılama yapılmaktadır.

Kurban bayramı nedeni ile önümüzdeki aylarda küçükbaş hayvan hareketlerinde yoğunluk yaşanacaktır. Sevk edilecek hayvanları şap hastalığından korumak ve sevk edildiği bölgeye hastalığın taşınmasını engellemek amacıyla küçükbaş hayvanların şap aşısı ile aşılanması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda kurban edilmek üzere iller arası sevk edilecek hem büyükbaş hem küçükbaş hayvanlar şap aşısı ile aşılanacak ve aşılama tatbik tarihinden en az 7 (Yedi) gün sonra sevklerine izin verilecektir. Aşısız büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iller arasında sevklerine izin verilmeyecektir. İlimizden diğer il ve ilçelere yapılacak olan kurbanlık hayvan sevklerinde, büyükbaş hayvanlar için hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvanlar için kulak numaralarının bulunduğu Nakil Belgelerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ibraz edilmek suretiyle Veteriner Sağlık Raporu alınarak hayvanların sevk edilmeleri, kurbanlık hayvanların TÜRKVET sistemi üzerinden kurban komisyonlarının belirlediği yerlerde açılacak “Geçici kurbanlık satış yeri işletmesine” nakledilmesi, Nakillerde hayvan refahı kurallarına uyulması, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanacak olan "2021 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" hükümlerine uyulması gerekmektedir.  

KAHRAMANMARAŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE İLANEN DUYURULUR.