T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AMATÖR BALIKÇILARA DUYURULUR

Yayın Tarihi : 28.6.2021

İlimizde bulunan su ürünleri avlak sahalarının istihsal haklarını elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda, 22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2020 tarihinden 31.08.2024 tarihine kadar geçerli olan "5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi Hakkındaki 2020/21 Numaralı" Tebliğ'in "İçsularda Amatör Avcılık" başlıklı 13. Maddesi'nin 12/a bendi hükümleri doğrultusunda; "Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık İl Müdürlüklerince belirlenir…" Yine aynı maddenin 12/ç bendinde; "Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir…" hükümleri kapsamında, İlimiz Onikişubat İlçesi'nde bulunan Sır ve Menzelet Barajları, Pazarcık İlçesi'nde bulunan Kartalkaya Barajı, Göksun İlçesi'nde bulunan Adatepe Barajı ve Ekinözü İlçesi'nde bulunan Kandil Barajları'nda fotoğraf galerisindeki haritalardan kırmızı çizgi ile belirtilen kıyı bölgelerinde avcılığın serbest olduğu dönemlerde (01 Nisan-30 Haziran tarihlerinin dışında) en fazla 3 iğneli 1 (bir) olta takımı ile amatör su ürünleri avcılığı serbesttir.

Bu kapsamda kurallara uymayanlar hakkında, söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında gerekli idari para cezaları uygulanacaktır. Sürdürülebilir su ürünleri temini için kurallara uyalım, uymayanları uyaralım.