T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AFŞİN'DE ARICILIK İŞLETMESİ ZİYARET EDİLDİ

Yayın Tarihi : 6.8.2021

​Bakanlığımız tarafından, kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretimin çeşitlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması amacıyla arıcılık işletmelerine makine, alet ve ekipman alımına %50 hibe desteği verilmektedir.

05.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden çıkarılan Uygulama Rehberine göre, İlimizde duyurular yapılmış ve başvurular alınmıştır. Başvurular değerlendirilmiş ve Bakanlığımızca 15 arıcılık işletmesinin malzeme alımlarına hibe desteği verilmesi kabul edilmiştir. Şu ana kadar alımlarını tamamlayan 7 arıcılık işletmesine toplam 94.053 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

İl Müdürümüz Mustafa BOZKURT, İl Müdür Yardımcımız Ramazan BİLİR, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Mikdat KASAL ile birlikte hibe desteği verilen üreticilerimizden İlimiz Afşin İlçesine bağlı Türkçayırı Mahallesinden Kadem KARAMEMED’e ait işletme ziyaret edilmiş olup, üreticimize bal üretiminin yanında Propolis de üretmesi şartıyla;
1 adet bal sağma çadırı, 
1 adet derin dondurucu, 
50 adet propolis tuzağı, 
50 adet polen tuzaklı boş kovan, 
1 adet güneş paneli, 
50 kg temel petek alımı karşılığı yapmış olduğu 27.496 TL tutarındaki harcamasının %50 ‘si olan 13.748 TL hibe desteği ödemesi yapılmıştır.