T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI EKONOMİK YATIRIMLAR PROJESİ BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

Yayın Tarihi : 16.03.2023

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2020/24 No'lu Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2022-2023 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmış olup, aşağıdaki linkten ilgili belgelere erişilebilinir.

UYGULAMA ESASLARI