T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SULAMA SİSTEMLERİ HİBE DESTEĞİ ALIMLARINDA SON GÜNE DİKKAT

Yayın Tarihi : 11.09.2023

​Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi artırmak amacıyla 25.01.2021 tarih ve 31406 Sayılı Resmi Gazete de Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/7) yayımlanarak proje çağrısına başlanmıştır. 


İlimizde bu kapsamda 564 üreticinin projesi Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. İl Müdürlüğümüzle hibe sözleşmesi imzalayan çiftçilerimiz Bireysel sulama sistemi fatura ve diğer satın alma evraklarını Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesine teslim etmektedir.

Hibe sözleşmesi imza tarihinden sonraki 60 gün içinde, alımların tamamlanması, fatura ve diğer satın alma evraklarının teslim edilmesi gerekmektedir. (Güneş enerjili sistemler, Pivot Center ve Lineer sistemler 90 gün) 

Fatura tarihi, hibe sözleşmesi imza tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde olmalıdır. Olmayan  çiftçilerimiz hibe desteğinden yararlanamayacaklardır.

Mağdur olmamaları için, çiftçilerimize önemle duyurulur.