İl Müdür Yardımcıları

Abdulkadir ASLAN

İSİM SOYİSİM                   : Abdulkadir ASLAN        

 

DOĞUMYERİ VE TARİHİ    : Akçadağ /1969

MEDENİ HALİ                    : Evli

 

EĞİTİM                             : Y. Lisans ; Uludağ Üni. Veteriner Fakültesi/1993

YAPTIĞI GÖREVLERİ            : 

31.12.1994-01.04.1996 Ankara / Veteriner Hekim Asteğmen

15.05.1997-29.09.1998 Şırnak /Öğretmen

29.09.1998- 17.07.2008 Sivas/Gürün İlçe Md.V. - Veteriner Hekim

17.07.2008-06.03.2011 Bolu İl Müdür Yardımcısı

06.03.2011-02.01.2012 Bolu İl Müdür V.

02.01.2012-27.09.2012 Bolu İl Müdür Yardımcısı

27.09.2012 -02.01.2013 Balıkesir İl Müdür V.

02.01.2013- 02.06.2014 Bolu İl Müdür Yardımcısı

02.06.2014 -  Kahramanmaraş G. T. Ve Hay. İl Müdür Yard.

​KATILDIĞI KURSLAR              :

- Eğitim Formasyon Kursu ve Sertifikası

- Rekto-Vag. Yöntemle Suni Tohumlama Kursu ve Sertifikası

-Gıda Kontrolörü Kursu ve Sertifikası

-Akredite Veteriner Hekimlik Kursu ve Sertifikası

-Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatı Kursu ve sertifikası

-Bakanlığın düzenlediği İdari, Mali İşler, döner Sermaye, İhaleler, Hayvan Hastalıkları, Tarımsal Hastalıklarla İlgili Mücadeleler v.b konularda düzenlenen seminer ve kurs  katılım sertifikaları.

-Yurtdışı Görev (Macaristan Hayvan  İthalatı).Mehmet KOCABAŞ

İSİM SOYİSİM                   :  Mehmet Kocabaş

DOĞUMYERİ VE TARİHİ    :  Amasya 06.04.1955
​ 
MEDENİ HALİ                    :  Evli 3 Çoçuk Babası

EĞİTİM                               :

( A )sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (2014)
İş Güvenliği Eğitimi 220 saat  (2013)
19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Mühendisliği -Zootekni- Lisans (1990)
Amasya Meslek Yüksek Okulu Hayati Bilimler Bölümü (Hayvancılık ) Şubesi (1978)
Amasya Gökhöyük Tarım Meslek Lisesi(1974)​

YAPTIĞI GÖREVLERİ            : 

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ-DESTEKLEME ŞUBE MÜDÜRÜ /KÜTAHYA             1990-2000
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK  MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜR YARCIMCISI /BİLECİK                           2000-2014
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜR YARCIMCISI ​/.KAHRAMANMARAŞ        2014-... 

KATILDIĞI KURSLAR              :

İletişim Teknikleri 20.04.2015-30.04.2015   Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ” Denetçi-Yönetici Buluşması” Temalı Eğitim Programı/Ankara
Balıkesir/EDREMİT Zeytincilik Üretme  İstasyonu Müdürlüğü  Zeytin Yetıştirıcilığı ve Ürün Değerlendirmesi
AB  Ortak Balıkçılık Politikası ve Türk Balıkçılığı, Türkiye-AB Müzakerelerinde Balıkçılık Semineri/İstanbul
Kamu yöneticilerinin Eğitimi  Programı/Sakarya
Bilecik Valiliğince düzenlenen AB fonları ve mali kaynaklar müktesebatına ait  -Avrupa Birliği Proje Döngüsü ve Yönetimi kurs programı
Taşra Teşkilatı Tarafından Takip Edilen Hukuki Uyuşmazlıklarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” Konulu Seminer/ANKARA 
Bilirkişi Meslek içi Eğitim Semineri katılımı ile Bilirkişi Yetki Belgesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında “Satınalma Esasları Bilgilendirme Toplantısı/Bursa
İyotlu Tuz Semineri/İzmir
İthal Edilecek Damızlık Sığırların Seçiminde Uyulacak Kriterler Kurs Programı/Ankara
Canlı Demirbaş Hayvan Materyalinin  seçimi/İzmir  
Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Seminerleri/Yalova-Antalya
2000/467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 02.06.2000 tarihli resmi gazetede yayınlanan  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki karar ile ilgili uygulama esasları tebliği kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri konusunda Bakanlığımızdaki toplantı.
904 Sayılı Hayvan Islahat Kanununda Yapılan Değişiklikle Hayvan Yetiştiricilerinin Yetiştirici Birlikleri Kurmalarına İmkan Sağlandığından Tarım ve Köyişleri  Bakanlığınca Pilot İl Seçilen 4 İlden birisi olan Burdur İlindeki Hayvancılık İşletmelerinde ve Damızlık Yetiştiriciler Birliğinde Uygulama Safhasındaki Tecrübelerden İnceleme ve Bilgi Alışverişi
Tarımsal Amaçlı kooperatiflerin(1163) teşkilatlanma, projelendirme, denetim ve eğitim kurs  ve seminerleri/Ankara
04.04.1988-29.9.1988 Özel 19 mayıs Modern Bİlgİsayar Kursu /Samsun 
Ceviz Ağacı Aşılama Kursuna
Hükümetmizle Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma gereğince uygulamaya konulan II. Meyve–Sebze Kredi Projeleri Semineri
Antalya-Aksu/1976 Seracılık Eğitimi''