Bilgi Sistemleri

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü


İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü​​


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü​


​Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

   

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü​

''